Hereticus

Uvodna napomena

Monografija CUPS-a

Budući da je tokom poslednjih decenija u Srbiji prestao da izlazi veliki broj pravnih časopisa, Centar za unapređivanje pravnih studija i Dosije studio u Beogradu nastojali su da bar delimično popune tu prazninu redovnim izlaženjem časopisa Hereticus, koji izlazi od 2003. godine u Beogradu. Časopis objavljuje naučne članke, kritičke analize, komentare, priloge iz međunarodnog naučnog života, prikaze knjiga i druge priloge iz pera istaknutih naučnih stvaralaca iz zemlje i inostranstva. Časopis izlazi tromesečno na srpskom jeziku, a sadržaj i rezimei članaka prevedeni su na engleski jezik. Časopis sadrži u svakom broju “temu broja”, u kojoj je obrađeno neko važno pitanje društvenog života. Nakon toga, slede stalne rubrike časopisa: Istraživanja, Ogledi, Tokovi, Zbivanja, Pogledi, Polemike, Besede, Intervjui, Dosije, Osvrti, prikazi, recenzije. Svaki broj časopisa sadrži i likovne priloge jednog od istaknutih likovnih umetnika.

Od prvog broja, u podnaslovu ovog glasila, stoji: „Časopis za preispitivanje prošlosti“. Profilišući naučnu koncepciju i kulturnu misiju svoga glasila, izrečenu u ovom podnaslovu, redakcija je u svom delovanju poseban akcenat stavila na preispitivanje autoritarnih aspekata prošlosti srpskog društva i kulture i uporno se zalagala za novo kritičko vrednovanje naše savremene političke i kulturne istorije. Ona je težila da kao saradnike okupi istaknuta imena našeg javnog života i da im omoguće da izlože svoje stavove o nekom važnom društvenom pitanju ili događaju.

Za proteklih dvanaest godina kontinuiranog izlaženja, glavni i odgovorni uredink Hereticusa bio je prof. dr Jovica Trkulja, a njegovi zamenici bili su književnik Ivan Ivanović i prof. dr Slobodan G. Marković. U minulom periodu, redakcija je objavila 30 svezaka časopisa; od toga, 16 pojedinačnih brojeva i 14 dvobrojeva, ili, 9260 stranica teksta. Na stranicama ovog časopisa svoje radove publikovalo je oko 350 autora i 50 autora likovnih priloga. Potpuna bibliografija za proteklu deceniju sadrži preko 300 bibliografskih jedinica. Pored autorskih radova u Hereticusu su publikovani vredni dokumenti i građa koja će biti dragocena za izučavanje savremenog srpskog društva.

U rubrici Arhiva sajta časopisa Hereticus nalazi se celokupan sadržaj časopisa, iz prethodnih dvanaest godina njegovog postojanja. Takođe, tu je i Bibliografija časopisa Hereticus 2003-2013, koju je priredio Marinko Lolić.

arrow-left Reforma pravosuđa sa stanovišta afere "Indeks"
Previous post