Hereticus

Prodaja

Distribuciju i prodaju časopisa “Hereticus” vrši Autorska izdavačka zadruga “Dosije”. Za sve informacije o prodaji, možete kontaktirati ovu firmu putem telefona (+381 11/344 9927 i 383 0717), ili e-mailom na dosije@gmail.com.