Hereticus

Zašto “Hereticus”?

Napuštena zemlja Arso Ivanović

“Napuštena zemlja” Arso Ivanović

Savremena kriza političkog i pravnog ustrojstva zajednice u Srbiji posle petooktobarskog prevrata 2000. godine još je izražajnija. Savremeno srpsko društvo, rastrzano borbom starog i novog, autoritarnog i demokratskog, nedvosmisleno pokazuje da se teorijska misao i stvarna delatnost kreću različitim stazama koje se češće mimoilaze no što se ukrštaju. Iskustvo govori da u tom razmimoilaženju ponajviše trpi čovek, građanin, pojedinac koji se gubi u kovitlacu utopijskih nada i pragmatskih racionalizacija postojećeg.

Svekolika kriza našeg društva, posebno pravna, razotkrila je ograničenja i slabosti naše pravne i društvene nauke, njenu nesposobnost da ponudi odgovarajući teorijsko-metodološki instrumentarijum za razumevanje novih promena u savremenom svetu i Srbiji. Ovo se posebno odnosi na problem kritičkog preispitivanja i savladavanja autoritarne prošlosti. Taj problem nametnuo se snagom svoje predominacije u našoj sumornoj pravno-političkoj i kulturnoj stvarnosti. To je pravno-politička destrukciju i pustoš koju je za sobom ostavio prethodni autoritarni režim i koji u svom malignom nastupu gotovo da nije ostavio prazan prostor. Njena žrtva bili su i ostali građani Srbije, kao i pravo koje je pod bezobzirnim udarcima autoritarne prošlosti devalvirano i stavljeno na ozbiljnu istorijsku kušnju.

(more…)