Hereticus

Impresum

Glavni i odgovrni urednik
Prof. dr Jovica Trkulja

Članovi uredništva
Dr Srđan Cvetković
Marinko Arsić Ivkov
Dejan A. Milić
Dr Slobodan G. Marković, zamenik glavnog urednika
Prof. dr Aleksandar Pavković
Dr Miodrag Radojević (sekretar)
Dr Damjan Tatić
Prof. dr Vladimir Vodinelić


Izdavač časopisa Hereticus

CUPS logo
Centar za unapređivanje pravnih studija


Adresa uredništva
Novi Beograd, Goce Delčeva 36,
tel/fax: 011/2095-512
E-mail: redakcija@hereticus.org
www.hereticus.org

Za izdavača
prof. dr Vladimir V. Vodinelić, direktor

Lektura i korektura
Marinko Arsić Ivkov

Izvršni izdavač
Dosije, Beograd