Hereticus
Stari boljševici Staljin Lenjin Kalinin 1919

“Stari boljševici”, Staljin, Lenjin i Kalinin (1919).

Autor teksta bavi se pojmom čišćenja u teoriji i političkoj praksi boljševičke partije i Sovjetskog Saveza. Analizira Lenjinovo shvatanje partijske čistke i uloge koje je čišćenje imalo kako u održavanju partijske kohezije, tako i u učvršćivanju sovjetske vlasti. Dinamiku „unutrašnjih“ i „spoljnih“ čistki lenjinskog perioda autor poredi sa radikalizacijom ove prakse u Staljinovoj epohi i njenom transformacijom u metod političkog upravljanja i društvenog inženjeringa. U tekstu se ukazu je na posledice nastale izvozom ovog koncepta u ostale komunističke partije posredstvom Kominterne, a posebno se razmatra recepcija i primena čistke u Komunističkoj partiji Jugoslavije.

Ceo tekst (pdf)

Reforma pravosuđa sa stanovišta afere "Indeks" arrow-right
Next post

arrow-left Anatomija razaranja treće državne vlasti u Srbiji
Previous post